Polityka Prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zdziarskiej 60A, 03-289 Warszawa.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo z nami kontaktować przez e-mail: charbud@poczta.onet.pl , telefon: 501 016 004 lub pisemnie na adres określony w pkt 1.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonywanie umów związanych z prowadzoną przez CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. działalnością w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, sprzedaży nieruchomości,
  2. udzielanie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon,
  3. zapewnianie możliwie najlepszych usług oferowanych przez CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp.k.,
  4. obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym w celach reklamacyjnych, badań satysfakcji i jakości obsługi,
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  6. przechowywanie dokumentacji księgowej.
 4. Państwa dane osobowe CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. może udostępniać następującym podmiotów:
  1. pracownikom i osobom współpracującym – w celu świadczenia usług,
  2. innym podmiotom z grupy kapitałowej CHARBUD – w celach marketingowych i promocyjnych,
  3. podmiotom obsługującym działalność CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w celu świadczenia tychże usług.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umową – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu,
  2. w związku z udzielaniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez formularz kontaktowy na stronie CHARBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
  3. dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Charbud Sp. z o.o. Sp. k. ustali we własnym zakresie, że się one zdezaktualizowały,
  4. w celach analitycznych – przez okres 3 lat,
  5. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej zgodnie z terminami wymaganymi przez prawo podatkowe.
 6. Przysługuje Państwo prawo:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do poprawiania danych,
  3. do usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. do przenoszenia danych,
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdą Państwo na stronie pod adresem: www.charbud.pl w zakładce polityka prywatności na dole strony. W celu wykonania Państwa praw należy skierować swoje żądanie na adres email charbud@poczta.onet.pl.